با همان نگاهی که می بینی نگریسته می شوی

L'Angevine from Angers, France

génial

24 Apr 2017 1:30pm

 

Canon EOS 750D
1/200 second
F/8.0
ISO 100
27 mm

لاله
های
واژگون
کوهرنگ

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon